Tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise. Teme Diplome Ne Financa Publike 2019-03-11

Tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise Rating: 5,3/10 374 reviews

Teme Diplome Ne Financa Publike

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Rregullat e nxënësve të moshës së kopshtit apo në vitet e para shkollore, ngulitja e drejtpërdrejtë e rregullave dhe procedurave në klasë, është e rëndësishme, pasi në këtë mënyrë edhe mësuesi nuk humbet kohë. Së dyti - mësuesi duhet të sigurojë reagime të qarta, koncize dhe të menjëherëshme mbas një performance të nxënësve. Covington,1998,fq78 · Zgjedhjet duhet të përbëjnë një gamë përzgjedhjesh që tu mundësojnë nxënësve të ndjekin interesat e tyre dhe të veçojnë një opsion që është i rëndësishëm dhe i përshtatshëm për ta, por duhet të bëhet kujdes që këto zgjedhje të mos jenë me tepri, sepse mund të jenë të pafrytshme në procesin e të nxënit. Mësuesit orën e mësimit duhet të modelojnë me entuziazëm dhe ta bëjnë mësimin sa më ngacmues e dëfryes për nxënësin. Vëzhgimi është zhvilluar në 3 klasa: te trete,te katert,te peste, të ciklit fillor. Gjithashtu, ky pyetësor ndihmon për nxjerrjen e metodave të mësuesve për të motivuar nxënësit që janë të papërqëndruar në të mësuar ose me vështirësi në të nxënë. Pra, këto mjete duhet të përdoren me vend dhe në mënyrë adekuate.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Ky inkurajim Ă«shtĂ« njĂ« lloj shpĂ«rblimi nga ana e mĂ«suesit qĂ« stimulon nxĂ«nĂ«sin tĂ« punojĂ«, mĂ«sojĂ« dhe tĂ« ketĂ« rezultate tĂ« mira. NĂ« kĂ«to moment kuptohet qĂ« tematika e diskutimeve duhet tĂ« jetĂ« e rekomanduar, alternative jo vetĂ«m pĂ«r njĂ« temĂ«, pasi varfĂ«rohet pjesĂ«marrja e nxĂ«nĂ«sve, por pĂ«rmes pĂ«rzgjedhjes, ata bĂ«hĂ«n mĂ« gjithĂ«pĂ«rfshirĂ«s. FĂ«mijĂ«t e vegjĂ«l janĂ« tĂ« prirur tĂ« kenĂ« njĂ« imazh pozitiv optimist pĂ«r veten e tyre. NdĂ«rsa njĂ« nxĂ«nĂ«s qĂ« vjen nga njĂ« familje e shtresĂ«s sĂ« lartĂ« ekonomike nĂ« pĂ«rgjithĂ«si ka njĂ« vizion tĂ« qartĂ« pĂ«r veten. Kjo konstatohet nĂ« shifra tĂ« larta tĂ« ndĂ«shkimit si : Shkulje veshi — 20% e nxĂ«nĂ«sve, me njĂ« kĂ«mbĂ«- 20% e nxĂ«nĂ«sve, me pĂ«llĂ«mbĂ«- 28% e nxĂ«nĂ«sve. BashkĂ«veprimi Ă«shtĂ« kyç nĂ« krijimin e njĂ« klime pozitive.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Andi Ă«shtĂ« nĂ« klasĂ«n e pestĂ«, e pyet mĂ«suesi se çfarĂ« dĂ«shiron tĂ« bĂ«het kur tĂ« rritet, ai pĂ«rgjigjet; unĂ« dua të nuk e di çfarĂ« profesioni dua tĂ« kem. PĂ«rveç kĂ«saj, detyrat e tĂ« mĂ«suarit, tĂ« cilat promovojnĂ« ndryshim, argĂ«tim ose disa lloje mospĂ«rputhjeje dhe nga udhĂ«zimet rutinĂ« dhe mĂ«simi, janĂ« tĂ« dobishme nĂ« stimulimin e nxĂ«nĂ«sve, nĂ« kuriozitetin e tyre dhe nĂ« motivimin sĂ« brendĂ«shmi. NĂ«pĂ«rmjet kĂ«tij instrumenti, u identifikuan metodat, teknikat e mjetet qĂ« pĂ«rdorin mĂ«suesit nĂ« tĂ« gjashtĂ« shkollat e vĂ«zhguara, pĂ«r tĂ« nxitur kĂ«naqĂ«si, dĂ«shirĂ«, vullnet e mbi tĂ« gjitha, motivim pĂ«r kryerjen me sukses tĂ« detyrave dhe arritjen e rezultateve tĂ« kĂ«naqshme e tĂ« pritshme. Keto janĂ« disa nga arsyet qĂ« ndikojnĂ« pĂ«r mirĂ« tek sjelljet e nxĂ«nĂ«sve. NĂ« kĂ«tĂ« mĂ«nyrĂ« motivimi mund tĂ« shkatĂ«rrohet, prandaj mĂ«suesi duhet tĂ« bĂ«jĂ« kujdes duke pĂ«rdorur mjete e metoda tĂ« ndryshme pĂ«r tĂ« rritur vetĂ«vlerĂ«simin e kĂ«tyre nxĂ«nĂ«sve: Vizioni ka tĂ« bĂ«jĂ« me atĂ« qĂ« ne duam tĂ« bĂ«hemi.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Nje falenderim tjeter shkon per mesuesit te cilet me kushtuan kohe nga koha e tyre dhe ndihmuan me pergjigjet e tyre ne plotesimin e ketij pyetesori. Nisur nga sa u tha mësuesi,duhet të ketë parasysh që ka nxënës të cilët kanë vështirësi në të shprehur, që janë të mbyllur në vetëvete, që janë emotivë, emicionohen shpejt. Mësuesi duhet të jetë i aftë të nxisë tek nxënësit këtë lloj komunikimi për ti mbajtur nxënësit e tij sa më të motivuar për të tashmen dhe të ardhmen e tyre. Por vjen një moment në jetën e tyre që ata duhet të hyjnë në shkollë dhe, zgjedhja në shkollë nuk është normë. Mësuesit karakterizohen nga entuziazmi dhe ngrohtësia 40% , indiferentizmi dhe moskokëçarja 33% , shifër kjo shumë e lartë që tregon se profesionin e mësuesit disa e quajnë detyrë e disa jo pasion, ashpërsia dhe këmbëngulja 27% e nxënësve mendojnë kështu.

Next

Tema Diplome Te Gatshme Mjeksie

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Mungesa e motivimit eshte pjesa ku eshte fokusuar ky studim,nga mungesa e motivimit lindin shume problemene lidhje me ecurin e nxenesve ne shkolle. Puna me femijet eshte e mundishme komplekse ndonjehere fustruese. Një nga arsyet që vazhdon akoma ndëshkimi nga ana e mësuesit është se mësuesit nuk e kuptojnë që ndëshkimi ndryshon nga disiplina. Tu tregoje nxeneseve qe pervec se mesues ai di te jete dhe nje shoke shume i mire,keshillues kur ata kane nevoje Vlerësimii mësuesit është jo më pak i rëndësishëm se mënyrat e tjera. Vetëm atëhere klasa mund të shndërrohet në një vend mikpritëse, të gëzueshëm ku nxënësit mësojnë me dëshirë. Por mësuesi duhet të përpiqet të kuptojë sjellet e nxënësve dhe të njohë parimet e tyre.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Megjithatë siç tregon edhe përvoja, ndëshkimi fizik nuk ka patur efekte, sidomos efekte afatgjatë. Kjo është një ndjenjë që arrihet bashkë me njeriun. Kjo realizohet nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme që bën mësuesja në klasë, në lojërat mësimore- educative që ajo zhvillon, duke stimuluar reagimin pozitiv të nxënësit për veten e për shokët. Në këtë mënyrë nxënësit ndihen të vlerësuar, motivuar për të vazhduar edhe më shumë përpjekjet e tyre për të realizuar ato objektiva që ata vetë i kanë zgjedhur. Edhe bebja i porsalindur me të qarat e tij ka vendosur një komunikim ndermjet tij dhe botës që tanimë e rrethon.

Next

Tema Diplome Te Gatshme Mjeksie

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Its topic-based modules train students in the English needed for both the profess. Korkmazi,I,2002 fq175 Duke u nisur nga këto mendohet se mësuesit të cilët shprehin entuziazëm të vërtetë dhe interes në subjektin e tyre ka të ngjarë që të shprehin tek nxënësi një dëshirë për të mësuar e për të punuar. Të gjitha këto janë të rëndësishme për nxënësin, për punën e tij në klasë. Edhe ne shkolle duke qene se kemi te bejme me qenie humane te ndryshem nga njeri-tjetri,mund te hasemi me konflikte te ndryshme,prandaj duhet te jemi te pergatitur ne menyre qe te dime si te reagojme. Ajo çka mund të bësh, është të bindësh një person për të bërë diçka, por në të vërtetë gjithçka që mund të bësh është të influencosh në motivimin e personit tjetër. Sipas të dhënave të mësipërme përfundimi që nxjerrim është se çfarëdo qëllimi që të ketë nxënësit nuk duhet ti ushtrohet dhunë, nuk duhet të kërcënohet, nuk duhet të frikësohet,dmth tek nxënësi nuk duhet të ndikohet negativisht. Faktor shumë i rëndësishëm për motivimin është mesuesi,sjellja e tij ne klase por jo vetem ,sepse figura e mesuesit per nxenesit sidomos kur behet fjale per nxenesit e ciklit te ulet eshte shume e rndesishme.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

EgzistojnĂ« disa mĂ«nyra tĂ« pĂ«rgjithshme pĂ«r tĂ« bĂ«rĂ« njĂ« motivim pozitiv tek nxĂ«nĂ«sit nĂ« drejtim tĂ« mĂ«simdhĂ«nies dhe mĂ«simnxĂ«nies nga ana e mĂ«suesit. KĂ«shtu ora e mĂ«simit kthehet nĂ« njĂ« orĂ« aktive. Mjedisi i klasĂ«s i krijuar nga mĂ«suesi ka njĂ« ndikim tĂ« madh nĂ« marĂ«dhĂ«niet mĂ«sues — nxĂ«nĂ«s nĂ« motivimin e nxĂ«nĂ«sve qĂ« reflektohet nĂ« qĂ«ndrimin e tyre aktiv ndaj tĂ« nxĂ«nit. Por mĂ«suesi duke i motivuar nxĂ«nĂ«sit, duke i qĂ«ndruar pranĂ«, bĂ«n qĂ« nxĂ«nĂ«si tĂ« arrijĂ« objektivat e tij. Motivimi i brendshĂ«m ka tĂ« bĂ«jĂ« me shkallĂ«n nĂ« tĂ« cilĂ«n nxĂ«nĂ«sit merren me njĂ« veprimtari, me qĂ«llim qĂ« tĂ« plotĂ«sojnĂ« ose kĂ«naqin kuriozitetin dhe interesin e tyre pĂ«r njĂ« temĂ« tĂ« caktuar nĂ« kuadĂ«r tĂ« njĂ« lĂ«nde.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Njerëzit nga natyra janë autonomë dhe e kanë të vështirë kur dikush tjetër u vendos rregulla në jetën e tyre apo kur dikush tjetër vendos për ta. Nëse mësuesi vë re se teknikat e shpjegimit të përdorura nuk po transmetojnë tek nxënësit atë që ai do të donte, atëhere mund të alternojë shpjegimin edhe me pamje apo video në lidhje me temën mësimore që do të lërë vend edhe për komente nga ana e nxënësve. Rregullat e drejta dhe që zbatohen në mënyrë konseguente mund të kenë efekt pozitiv në motivimin për të nxënë sepse nxitin përvijimin e mjedisit të sigurt dhe të ngrohtë në klasë. Krijimi i një klime pozitive në klasë është domosdoshmëri dhe duhet të jetë ashtu gjatë gjithë vitit. Kjo bën që të ketë një reagim për përpjekjet në lidhje me performancën që nxënësit kanë treguar dhe fillojnë të bëjnë korigjimet e duhura për të ndryshuar këto qëllime sipas nevojave të tyre në mënyrë që të kenë mundësi për të arritur qëllime afatgjata. Sepse ata kalojne nje pjese te konsiderueshme te kohes se tyre me mesuesin. Në përgjithësi proçesi mësimor dështon nga mungesa e komunikimit pozitiv ndërmjet nxënësit dhe mësuesit.

Next

Detyra Kursi Te Gatshme Me Porosi: TEME DIPLOME

tema diplome te gatshme fakulteti i pedagogjise

Mesuesi duhet te jete i afte te percoji te nxenesit materjalin e duhur duke qene nje regullator i lendes se vete. Kërkohet vazhdimisht që të aktivizohen nxënësit të cilët rrinë mbyllur, të pamotivuar, të painteresuar apo që janë intravert. Dhënia e besimit për të treguar histori, ngjarje, tregime nga të gjithë, përmes gjithëpërfshirjes në grupe, apo përmes të folurit publik, ndikon dukshëm në gjallërimin dhe motivimin e nxënësit në procese të treguari dhe përshkrim. Në vlerësimin e nxënësve me notë mësuesi gjykon edhe suksesin e mësimdhënies së tij, se sa kanë arritur ata të realizojnë qëllimet, synimet apo objektivat që i kanë vënë vetes. Mësuesi duhet të njihet me aftësitë e lindura të nxënësit dhe të vlerësojë efektin e metodave e teknikave të ndryshme për suksesin e përgjithshëm të klasës.

Next