Look solutions viper nt manual. VIPER NT 2019-02-21

Look solutions viper nt manual Rating: 4,5/10 1084 reviews

Viper NT Trouble shooting Guide

look solutions viper nt manual

Thinking of purchasing rather than renting? Přístroj připojený na síťové napájení nikdy neotevírejte a nenechávejte bez dozoru. Přístroj musí být umístěn na místě, které je nehořlavé, nevznětlivé, odolné vůči vyšším teplotám a dvakrát tak velké, jako samotný přístroj. The adjustments are done directly at the machine. We sell 3 types of Look Fluid that are compatible with these machines: , , and. Description of the parts 4. Thinking of purchasing rather than renting? This controls how long the machine will wait before it begins producing fog.

Next

Look Solutions Viper NT Fog Machine

look solutions viper nt manual

You can create a series of fog production and pause times—and the fogger will automatically run your program. In steps of 1% the output can be adjusted from 0 - 99%. Pozor - mlha může aktivovat proti-požární zařízení detektory kouře. Free of charge, subject to the following conditions No. Kapalinu umístěte mimo dosah dětí.

Next

Look Solutions Viper NT Fog Machine

look solutions viper nt manual

Stiskněte a držte první tlačítko na dálkovém vysílači tak dlouho, dokud chcete aby mlhostroj produkoval mlhu další podrobnosti se dočtete v návodu k dálkovému ovladači. Hlasitý hukot při mlžení Čerpadlo pracuje nasucho. Our experienced staff stands ready to help you create the perfect lighting and video experience. There's even an optional wireless remote or remote box that let you control the fogger from a distance. Na tuto situaci se nevztahuje záruka.

Next

LOOK SOLUTIONS VIPER NT OPERATING MANUAL Pdf Download.

look solutions viper nt manual

Čisticí prostředky dostupné na trhu mohou výparník poškodit! Finest adjustments of the output Digital technology makes fine adjustment of the pump possible. Bezpečnostní pokyny Výrobník mlhy není hračka! Mop up the fluid and dispose of it according to regulations. Uses Slow Fog Fluid, Quick Dissipating Fog Fluid, and Regular Fog Fluid. V případě potřeby prach odstraňte. Nikdy nesměrujte mlhu na zápalné zdroje, jako jsou například pyrotechnické efekty nebo otevřený oheň. In this mode the control of the pump and the fan must be adjusted at the machine.

Next

LOOK SOLUTIONS VIPER 2.6 OPERATING MANUAL Pdf Download.

look solutions viper nt manual

Moisture — also fluid — can destroy the electric of the machine. Použití jiné kapaliny je porušením záručních podmínek a může mít nepříznivé zdravotní následky. Zkontrolujte, zda není filtr kapaliny ucpaný. Vnikne-li kapalina do oka, vypláchněte oko velkým množstvím vody. Therefore a permanent pressing of the start button is unnecessary. The machine will wait for the set Pause Time, then will pump fog at the set Pump Speed for the set Fog Time, then will cycle back and pause again, repeating the cycle until the machine is turned off. Free of charge, subject to the following conditions No.

Next

Návod k obsluze VIPER NT. Look Solutions

look solutions viper nt manual

Manual Mode lets you control the fogger directly from the machine when it can be positioned in easy reach. Udržujte minimální vzdálenost 60 cm ode všech hořlavých a vznětlivých předmětů a od předmětů citlivých na teplo. Internal timer - With the internal timer the fog time can be exactly adjusted in seconds, the wait time in minutes and the output in %. Operating the Viper nt 5. Thus, any desired effect from a tiny fog-cloud to the thickest fog can be produced. Nikdy se při provozu nedotýkejte ústí přístroje.

Next

Look Solutions Viper NT Fog Machine

look solutions viper nt manual

Zkontrolujte správné připojení nádržky kapaliny. You will receive a rental quote back within 1 business day. Nastavte požadovaný výkon čerpadla na mlhostroji viz bod 5. Topení se vypne a stroj vychladne. Řešení: Odpojte přístroj na chvíli od hlavního napájení a pak jej znovu připojte. The following Look fog fluids are available: Quick-Fog thick, quick disappearing fog fluid.

Next

LOOK Solutions

look solutions viper nt manual

Z ústí přístroje vychází velmi horká pára. Údržba a čištění - Ujistěte se, že větrací otvory 5 nejsou zanesené prachem. New features guarantee a much more simple operation — place and fog, reducing the amount of time needed to set up the machine. Internal timer With the internal timer the fog time can be exactly adjusted in seconds, the wait time in minutes and the output in %. The adjustments are done directly at the machine. Opětovným stisknutím tlačítka Enter proces zamlžování zastavíte.

Next

Look Solutions VI

look solutions viper nt manual

Jakmile je dosaženo konečné teploty, svítí trvale. Description of the parts 4. Zapojte síťový konektor do síťové zásuvky. Zkontrolujte, zda není nádržka kapaliny prázdná. Glykol je alkohol a hoří namodralým téměř neviditelným plamenem. V průběhu chlazení žhavicího tělesa se na displeji v pravém horním rohu zobrazuje červená tečka.

Next

Look Solutions Viper NT Fog Machine

look solutions viper nt manual

Po 15 vteřinách se přístroj automaticky přepne do doběhového režimu. Zkontrolujte, zda je kapalina v trubici. Description of the parts Front view viper Vapour and nozzle area extremely Do not touch! If someone has a bad reaction to the fog, get them to a well ventilated area, away from any smoke or fog. Doplňte náplň nebo lépe: vyměňte nádržku za novou Překontrolujte trubičku s kapalinou. Please note: If a fan is connected to the machine, the Viper 2. A stand-alone-mode is also possible. Now the pump and the fan can be adjusted via the desk.

Next